Regulamin Sklepu Internetowego

Bip-Kon.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie Bip-Kon.pl., prowadzony przez BiP-Kon S.C. Robert Bębenek, Adam Bębenek z siedzibą w Krakowie, przy ul. Łąkowej 16/19, NIP: 527-23-80-769.

Regulamin zakupów

 1. BiP-Kon.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie Bip-Kon S.C.

 2. Wszystkie produkty dostępne w Bip-Kon.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Bip-Kon.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

 4. Zamówiony towar dostarczany jest przy udziale firm kurierskich UPS, DHL i DPD. Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w salonie firmy BiP-Kon S.C. przy Al. Pokoju 1C w Krakowie. Klient jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu na stronie Bip-Kon.pl.

 5. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Bip-Kon.pl, Bip-Kon S.C. może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

 6. Możliwe są następujące formy płatności:

  1. Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu - cena produktu nie może być wyższa niż 5000 zł brutto lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach BiP-Kon S.C. zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

  2. Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po zarezerwowaniu zamówionego produktu, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym BiP-Kon S.C., zamówienie jest przekazywane do magazynu Bip-Kon S.C. w celu przygotowania wysyłki.

  W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych na Bip-Kon.pl., Bip-Kon S.C.zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nie udostępnianie określonych opcji płatności.

 7. Przy każdym oferowanym towarze podany jest orientacyjny czas wysyłki zamówienia. Informuje on ile dni roboczych upływa zazwyczaj od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta do chwili przygotowania zamówionego produktu i jego wysyłki. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki mogą zostać wysłane w różnym terminie, o czym Klient informowany jest drogą poczty elektronicznej bądź telefonicznie. 

Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas Bip-Kon S.C. kontaktuje się z klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić wolę realizacji zamówienia przez klienta

. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Bip-Kon S.C. 

W przypadku odbioru osobistego, przesyłki należy odebrać w salonie firmowym BiP-Kon S.C. przy Al. Pokoju 1C w Krakowie. O możliwości odebrania zamówionego produktu Bip-Kon S.C. informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. W przypadku kiedy klient nie odbierze towaru do 14 dni zamówienie zostanie anulowane.

 8. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Bip-Kon S.C.. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. 

 9. Bip-Kon S.C. odpowiada za niezgodność produktu z umową na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, odpowiedzialność Bip-Kon S.C. z tytułu rękojmi, na podstawie art. art. 558 § 1  Kodeksu cywilnego, jest wyłączona.

 10. W przypadku niezgodności produktu z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Bip-Kon S.C.

 11. Klient ma prawo żądać doprowadzenia produktu nabytego w Bip-Kon.pl, a niezgodnego z umową, do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Bip-Kon S.C. nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

 12. Bip-Kon S.C. ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia niezgodności produktu z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do Bip-Kon S.C. Jeżeli w ciągu 14 dni Bip-Kon S.C. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

 13. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Bip-Kon.S.C.. Warunkiem zwolnienia kupującego z odpowiedzialności za zgubienie lub uszkodzenie nadanej przesyłki zwrotnej jest wpisanie na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość", ceny zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

 14. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w terminie dziesięciu dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy. Z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Bip-Kon S.C. ma zwrócić zapłatę. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej do Bip-Kon S.C. Niezwłocznie po jej otrzymaniu, Bip-Kon S.C. dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

 15. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności 

 16. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Bip-Kon.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Bip-Kon.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

 17. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego Bip-Kon.pl w związku z zakupami jest Bip-Kon S.C. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 18. Dodatkowo, okazjonalnie, Bip-Kon.pl. za zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty Bip-Kon.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.